Privacyverklaring voor bezoekers en deelnemers van Kindervuurlopen, gevestigd in Wolphaartsdijk. Ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20164789 Kindervuurlopen is een onderdeel van Vuurkompas.

Algemeen

Wij doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom houden wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.In deze verklaring willen wij graag nadere toelichting geven hoe we omga met de persoonsgegevens van bezoekers en deelnemers. We geven aan welke gegevens we verzamelen en voor welk doel we ze gebruiken.

Lees deze privacyverklaring daarom goed door, dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via: contact@kindervuurlopen.nl

Voor de leesbaarheid van dit document hebben we gebruik gemaakt van de ‘ik-vorm’. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het team van Kindervuurlopen bedoelt.

Doeleinden en gegevens

Wat verzamelen we, wat gebruik we en voor welk doel?

Algemene doelstelling verwerking gegevens

We gebruiken jouw persoonsgegevens enkel om met je contact te treden (contactgegevens), en om met je te communiceren in het kader van de met jou overeen te komen dienstverlening. We gebruiken je gegevens niet voor andere doeleinden. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan verwijderen we de gegevens 6 maanden na ontvangst. Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen we over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. We gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die we in dat verband nodig of nuttig achten.

Offertes 
In ons eerste contact vragen we jouw NAW gegevens en email adres. We versturen een offerte naar jouw via de mail. Als je hebt aangegeven akkoord te zijn met de offerte dan sturen wij je deze per post voor ondertekening en ontvangen hem dan terug. Één daarvan is voor jou. Deze gegevens bewaar we in een map bij andere offertes. Alleen de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wet- en regelgeving van o.a. de belastingdienst bewaren wij voor de daarvoor gestelde termijn. Deze bedraagt 7 jaar.

Versturen van nieuwsbrieven

Als je je hiervoor akkoord hebt gegeven en jij ons jouw naam en e-mailadres hebt gegeven, dan ontvang je een nieuwsbrief van Kindervuurlopen. Als je deze berichten niet meer wilt ontvangen, dan kun je je gemakkelijk afmelden via de link onderaan elke nieuwsbrief. Voor het beheer en verzenden van nieuwsbrieven gebruiken we la poste. We kunnen zien wie de nieuwsbrieven lezen, hoevaak, wie zich aan- en afmeld etc. Deze gegevens gebruiken we om onze nieuwsbrieven beter af te stemmen.

Gedrag en bezoekgegevens website
Op www.kindervuurlopen.nl worden algemene webstatistieken bijgehouden door onze hostingprovider. We kunnen zien hoe vaak en wanneer onze site bezocht wordt. Onze website maakt geen gebruik van cookies of Google analytics.

Aanbieden van diensten
We gebruiken jouw NAWgegevens en/of e-mailadres om contact op te nemen en je te informeren over (nieuwe) diensten.

Overige doeleinden
We gebruiken jouw NAW gegevens en/ of e-mailadres voor het versturen van facturen en voor onze boekhouding. Ook gebruiken we deze gegevens om eventuele klachten en/of geschillen met je te behandelen.

we gebruiken je telefoonnummer om contact op te nemen, telefonisch of via whatapp.

Derden

Wij zijn, tenzij we een wettelijke plicht tot bekendmaking hebben, verplicht tot geheimhouding tegenover derden betreffende de informatie die valt onder het beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding alsmede van informatie die door jouw als vertrouwelijk wordt aangemerkt.

Wanneer je bezoeker en/of deelnemer bent heeft onze boekhouder inzicht in jouw persoonsgegevens om de boekhouding te verwerken en controleren. Het betreft alleen de NAWgegevens en factuur- en betaalgegevens.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens aan een derde te verstrekken.

Beveiliging gegevens

We zorgen voor voldoende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens) in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen we gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals mijn internetprovider. Om je privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten we alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat je gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Inzage en aanpassen

Als je wilt, kun je altijd inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je mag ze ook altijd laten aanpassen of verwijderen. Stuur ons dan een mail naar contact@kindervuurlopen.nl. Je hoort dan zo spoedig mogelijk van ons, uiterlijk binnen 4 weken. We controleer uiteraard wel eerst of het verzoek van jou komt.

Wijzigen Privacyverklaring

Deze privacyverklaring kunnen we wijzigen. We adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of deze verklaring is gewijzigd. Als we iets wijzigen, dan vermelden we dat op de website en/ of hoor je dit rechtstreeks van ons door een bericht per e-mail.